Jižní Afrika - safari nejen pro rodiny s dětmi

S cestovatelem: Richard Marks    V termínu: 4.2.2017 - 12.2.2017    Volná místa: 0   Rozpočet: 88 800 Kč

Rozpočet zahrnuje:

 • Letenka Praha – Johannesburg a zpět (viz kapitola Doprava) včetně let. tax a vystavovacího poplatku ve třídě economy
 • 3× ubytování ve standardních pokojích Mabula Game Lodge s plnou penzí (check-in od 14:00, check-out do 10:00)
 • 3× ubytování ve standardních pokojích v Madikwe River Lodge s plnou penzí (check-in od 14:00, check-out do 10:00)
 • Ranní a odpolední safari během programu v lodgích
 • Transfer z letiště v Johannesburgu do Lodge Mabula
 • Transfer z rezervace Mabula do Madikwe
 • Transfer z rezervace Madikwe na letiště v Johannesburgu
 • Vstupné do rezervací
 • Služby odborného českého průvodce (Richard Marks)
 • Služby místních průvodců / rangerů po celou dobu akce
 • Pojištění zájezdu dle zákona 159/99 Sb.

POZN: Cena výpravy pro dítě do 12 let sdílející pokoj s 2 rodiči – 68 800 Kč.

Rozpočet nezahrnuje:

 • Další stravování, pokud není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“ (tzn. na vlastní náklady oběd 5.2., oběd 8.2., oběd 11.2., případné svačiny a další)
 • Nápoje
 • Spropitné průvodcům, řidičům, rangerům
 • Útrata osobní povahy (minibary apod.)
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění storna zájezdu

Možno přikoupit:

 • Letecká přeprava mezi rezervací Madikwe a Johannesburgem (cca 1 hod letu, malá letadla pro 10 osob, odlet z Madikwe ve 14:30) – přibližně 8 000 – 9 000 Kč/os.
 • Cestovní pojištění Sbaleno do Světa / Za poznáním na 6 – 10 dní bez spoluúčasti – 760 Kč / dospělý
 • Cestovní pojištění Sbaleno do Světa / Za poznáním na 6 – 10 dní bez spoluúčasti – 380 Kč / dítě
 • Pojištění storna cesty (spoluúčast 20 %)  – podle varianty: s cestovním pojištěním – 3 % z ceny zájezdu, 4 % z ceny zájezdu bez cestovního pojištění

Další informace:

Předpokládaný počet účastníků akce: 12 osob. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 10 osob.

Nabídka je kalkulována pro 10 osob dle kurzu CZK x ZAR ke dni 24.6.2016.

Potvrzení realizace akce obdržíte nejpozději do 30.10.2016.

Cestovní doklady a další formality:

Při vstupu do země není vyžadováno povinné očkování. Doporučuje se očkování proti tetanu, hepatitidě typu A a B a tyfu, případně žluté zimnici. Obě safari jsou v oblastech bez výskytu malárie.

Prosíme, zkontrolujte pečlivě váš cestovní doklad a jeho platnost a zajistěte si rodný list a jeho překlad pro vaše děti! Pokud měníte své příjmení, zvažte s ohledem na termín plánované cesty, na který cestovní doklad vycestujete a podle toho zadávejte jméno pro vaši letenku. Jméno není později možné změnit.

Pro vstup do JAR je vyžadován je cestovní pas platný 90 dní od konce pobytu v JAR, musí mít 2 vedle sebe volné stránky na vlepení vstupního a výstupního razítka. Nově musí být pas se strojově čitelnými daty. Cestovní doklad musí obsahovat nejméně dvě volné stránky (naproti sobě) pro vyznačení vstupního a výstupního razítka.

V rámci nových imigračních zákonů se rovněž zpřísňují požadavky na cestování všech nezletilých osob do JAR a z JAR. Nezletilá osoba musí mít u sebe vždy svůj rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie), na němž jsou uvedena jména obou rodičů. Rodný list musí být úředně přeložen do anglického jazyka. V případě, že nezletilou osobu doprovází pouze jeden rodič, musí mít u sebe navíc úředně ověřený a do anglického jazyka úředně přeložený souhlas (místopřísežné prohlášení) druhého rodiče, že do JAR může vycestovat, a také kopii jeho cestovního dokladu. Na souhlasu musí být uvedeny kontaktní informace rodiče, zejména telefonní spojení. V případě, že nezletilou osobu nedoprovází ani jeden z rodičů, musí uvedené dokumenty doložit za oba z nich. V tomto případě musí při vstupu na území JAR doložit i zvací dopis osoby, u níž bude v JAR pobývat, kopii cestovního dokladu této osoby a její kontaktní data (adresa, telefon). Úředně ověřený souhlas rodiče/ů s cestou dítěte nesmí být starší tří měsíců. V případě, že nezletilá osoba nemůže doložit souhlas s uskutečněním cesty některého z biologických rodičů (adopce, pěstounská péče, úmrtí rodičů), musí doložit právně závazné dokumenty (soudní rozhodnutí, úmrtní list rodiče) dokládající tento stav, jež musí být úředně přeloženy do anglického jazyka. V případě, že nezletilá osoba je rovněž držitelem občanství státu, který vydává uvedené dokumenty v anglickém jazyce, může je rovněž použít (originály či ověřené kopie). Vzhledem k faktu, že podmínky jsou poměrně náročně a někteří úředníci striktně vyžadují všechny dokumenty, doporučujeme cca měsíc před odletem zkontrolovat na stránkách http://www.dha.gov.za/…nleaflet.pdf.