Robin Shoen Heřman

Badatel, duchovní a japanolog

Oblíbená místa: Japonsko
E-mail: robin.herman@vypravy-s-cestovateli.cz

O cestovateli

- japanolog, mnich japonské buddhistické školy Tendai

- programový ředitel Česko-japonské společnosti

- velvyslanec města Kjóta pro kulturu a cestovní ruch

Badatel

Od svého původního zaměření, krajinné ekologie, zběhl v roce 1990 na FF UK, kde studoval japanologii a filosofii. Absolvoval specializační studijní pobyty na japonských universitách (starší japonské dějiny a estetika na Kjúšské Universitě ve Fukuoce, kanonická literatura tendaiského buddhismu na Kjótské universitě) i v buddhistickém semináři Eizan Gakuin (tendaiská liturgika). V letech 1995-2006 byl zaměstnancem Orientálního ústavu AV ČR (výzkumná témata "Kořeny japonské duchovní tradice" a "Estetika a mystika – příroda a přirozenost") a zároveň se věnoval pedagogické práci, ve které dle možností pokračuje i nyní.

Organizátor a popularizátor

Od r. 1994 je členem představenstva Česko-japonské společnosti (v letech 1997-2000 a podruhé od roku 2015 do současnosti stojí v jeho čele) a podílí se na organizaci nejrůznějších projektů souvisejících s japonskou kulturou (dramaturg festivalů, autor či spoluautor scénářů výstav, editor publikací, lektor přednášek a dílen apod.) a mezikulturní výměnou. Pravidelně též participuje na přípravě a realizaci dokumentárních filmů a televizních a rozhlasových pořadů věnovaných Japonsku a japonské kultuře, příležitostně publikuje články a rozhovory v novinách a časopisech. Je též spoluzakladatelem a programovým ředitelem festivalu japonského filmu a kultury EIGASAI.

Průvodce Japonskem – a terénní výzkumník

Po léta se rovněž snaží o to, aby lidé nejrůznějších pozic a zaměření (od ústavních činitelů až po programátory, duchovní a zahradníky) propadli jeho milovanému Japonsku.

Když má sám v Japonsku volno, nelituje času, potu a šrámů, aby prozkoumal všechna stará poutní místa, velké i docela zapadlé svátky a slavnosti, objevil ty nejodlehlejší horské lázně, místa, kde je možno jedinečným způsobem obdivovat proměnlivou krásu ročních dob a poetickou paměť krajiny.

Nejintimnější vztah má však již třetí desetiletí s císařským Kjótem, s jehož životním rytmem a poetikou se kdysi ztotožnil. Tajemství Kjóta se snaží jeho návštěvníkům i lidem v zahraničí zvenčí přibližovat vůbec s největším zápalem. Snad i proto jej v roce 2016 kjótský starosta jmenoval Velvyslancem Kjóta pro kulturu a cestovní ruch...

Duchovní

Od poloviny 80. let se věnuje studiu mahájánového buddhismu. Mnišský výcvik, svěcení a esoterickou klausuru absolvoval v klášteře Enrjaku-dži na hoře Hiei. V Japonsku se s chutí věnuje všem složkám klášterního života – od přípravy svátků a slavností a liturgického zpěvu, přes vaření, péči o farníky a představené, až po úklid a údržbu chrámových budov. V Čechách se systematicky snaží o zprostředkování japonských duchovních tradic zdejšímu člověku (vč. překládání klíčových kanonických spisů), jeho hlavním cílem je však obnova českého duchovního potenciálu jako takového, navrácení úcty k přirozené zbožnosti, požehnáním každodenního prostého života a kráse tajuplného světa. Angažuje se též v projektech zaměřených na duchovní a mezináboženský dialog.

 

Rozhovor s cestovatelem můžete shlédnout na internetových stránkách
http://www.ceskatelevize.cz/poradyaz/ – do pole „Hledej pořad“ zadejte: Na plovárně s Robinem Heřmanem.

Aktuální výpravy s cestovatelem Robin Shoen Heřman

Dříve proběhlé výpravy s cestovatelem Robin Shoen Heřman